Our Location

Located in the heart of Fermanagh, Mullans Bay is a true haven of tranquillity and relaxation. Our estate is conveniently situated within an hour’s drive of Sligo and Donegal, while Enniskillen and Omagh are a mere 30-40 minutes away. Rossnowlagh and Bundoran, with their stunning sandy beaches, are just a 30-minute drive from the estate. Or if you want to seek adventure why not climb Culcaigh boardwalk aka The Stairway To Heaven which is only a 40 minute drive from Mullans Bay.
 
Indulge in the serenity of our estate and experience the ultimate in luxury self-catering accommodation in Fermanagh. Many of our visitors have praised the peacefulness of the estate, and how it allows them to unwind and escape the pressures of daily life.
 
Why not come and discover our secluded oasis for yourself and leave feeling rejuvenated and refreshed, ready to tackle the world once again?
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Mullans Bay,
Boa Island,
Kesh,
BT93 8AB,
United Kingdom

Điện Thoại

+44 77717 50044

Email

adrian@mullansbay.com

Gọi Chúng Tôi

+44 77717 50044

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách